[x] ปิดหน้าต่างนี้
ยินดีต้อนรับคุณ บุคคลทั่วไป   
องค์การบริหารส่วนตำบลม่วงเตี้ย ยินดีต้อนรับทุกท่านครับ
เมนูหลัก
เมนูทั่วไป
ปฏิทินกิจกรรม
poll

   คุณคิดว่าเวปนี้เป็นอย่างไร


  1. ดีมาก
  2. ดี
  3. ปานกลาง
  4. แย่
  5. แย่มาก
เวลาละหมาด
  

  ค้นหาตามคำ      จากส่วน       ดูทั้งหมด
  ค้นตามหมวด :     
30/ต.ค./2563 : ข่าวประชาสัมพันธ์
ขอเชิญเข้าร่วมโครงการเสริมสร้างการสร้างวินัยจราจรให้กับประชาชนตำบลม่วงเตี้ย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 ( view : 134 )
    ขอเชิญเข้าร่วมโครงการเสริมสร้างการสร้างวินัยจราจรให้กับประชาชนตำบลม่วงเตี้ย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563
25/ส.ค./2563 : ข่าวประชาสัมพันธ์
ประกาศมาตรการประหยัดพลังงาน ( view : 215 )
    ประกาศมาตรการประหยัดพลังงาน
25/ส.ค./2563 : ข่าวประชาสัมพันธ์
ประกาศการมอบอํานาจให้ปลัดองค์การบริหารส่วนตําบลปฏิบัติราชการแทนนายกองค์การบริหารส่วนตําบล ( view : 202 )
    ประกาศการมอบอํานาจให้ปลัดองค์การบริหารส่วนตําบลปฏิบัติราชการแทนนายกองค์การบริหารส่วนตําบล
25/ส.ค./2563 : ข่าวประชาสัมพันธ์
ประชาสัมพันธ์การชำระภาษีประจำปี 2562 ( view : 206 )
    ประชาสัมพันธ์การชำระภาษีประจำปี 2562
25/ส.ค./2563 : ข่าวประชาสัมพันธ์
ประกาศการทบทวน ปรับปรุง เปลี่ยนแปลง หรือยกเลิกภารกิจขององค์การบริหารส่วนตําบลม่วงเตี้ย ( view : 175 )
    ประกาศการทบทวน ปรับปรุง เปลี่ยนแปลง หรือยกเลิกภารกิจขององค์การบริหารส่วนตําบลม่วงเตี้ย
25/ส.ค./2563 : ข่าวประชาสัมพันธ์
บันทึกรายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลม่วงเตี้ย สมัยวิสามัญ ครั้งที่ 1 ประจำปี พ.ศ.2562 ( view : 169 )
    บันทึกรายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลม่วงเตี้ย สมัยวิสามัญ ครั้งที่ 1 ประจำปี พ.ศ.2562
25/ส.ค./2563 : ข่าวประชาสัมพันธ์
รายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลม่วงเตี้ย สมัยสามัญประจำปี พ.ศ.2562 สมัยที่ 3/2562 ครั้งที่ 3 ( view : 144 )
    รายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลม่วงเตี้ย สมัยสามัญประจำปี พ.ศ.2562 สมัยที่ 3/2562 ครั้งที่ 3
25/ส.ค./2563 : ข่าวประชาสัมพันธ์
รายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลม่วงเตี้ย สมัยสามัญประจำปี พ.ศ.2562 สมัยที่ 3/2562 ครั้งที่ 2 ( view : 142 )
    รายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลม่วงเตี้ย สมัยสามัญประจำปี พ.ศ.2562 สมัยที่ 3/2562 ครั้งที่ 2
25/ส.ค./2563 : ข่าวประชาสัมพันธ์
รายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลม่วงเตี้ย สมัยสามัญประจำปี พ.ศ.2562 สมัยที่ 2/2562 ครั้งที่ 1 ( view : 148 )
    รายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลม่วงเตี้ย สมัยสามัญประจำปี พ.ศ.2562 สมัยที่ 2/2562 ครั้งที่ 1
25/ส.ค./2563 : ข่าวประชาสัมพันธ์
รายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลม่วงเตี้ย สมัยสามัญประจำปี พ.ศ.2562 สมัยที่ 4/2562 ครั้งที่ 1 ( view : 146 )
    รายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลม่วงเตี้ย สมัยสามัญประจำปี พ.ศ.2562 สมัยที่ 4/2562 ครั้งที่ 1
25/ส.ค./2563 : ข่าวประชาสัมพันธ์
ประกาศการกำหนดสมัยประชุมสมัยแรกประจำปี พ.ศ.2562 ( view : 134 )
    ประกาศสภาองค์การบริหารส่วนตำบลม่วงเตี้ย เรื่อง การกำหนดสมัยประชุมสมัยแรกประจำปี พ.ศ.2562
25/ส.ค./2563 : ข่าวประชาสัมพันธ์
ประกาศการกำหนดสมัยประชุมสามัญประจำปี พ.ศ.2562 และสมัยแรกของปีถัดไป ของสภาฯ อบต.ม่วงเตี้ย ( view : 127 )
    ประกาศการกำหนดสมัยประชุมสามัญประจำปี พ.ศ.2562 และสมัยแรกของปีถัดไป ของสภาฯ อบต.ม่วงเตี้ย
25/ส.ค./2563 : ข่าวประชาสัมพันธ์
รายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลม่วงเตี้ย สมัยแรกประจำปี พ.ศ.2562 ครั้งที่ 1 ( view : 130 )
    รายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลม่วงเตี้ย สมัยแรกประจำปี พ.ศ.2562 ครั้งที่ 1
25/ส.ค./2563 : ข่าวประชาสัมพันธ์
รายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลม่วงเตี้ย สมัยสามัญประจำปี พ.ศ.2562 สมัยที่ 3/2562 ครั้งที่ 1 ( view : 130 )
    รายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลม่วงเตี้ย สมัยสามัญประจำปี พ.ศ.2562 สมัยที่ 3/2562 ครั้งที่ 1
25/ส.ค./2563 : ข่าวประชาสัมพันธ์
ประชาสัมพันธ์แนวทางการขับเคลื่อนจังหวัดปัตตานี (วาระปัตตานี) ( view : 133 )
    แนวทางการขับเคลื่อนจังหวัดปัตตานี (วาระปัตตานี)
14/ก.ค./2563 : ข่าวประชาสัมพันธ์
ประกาศ การเปิดเผยราคากลางโครงการปรับปรุงอาคารห้องประชุม ( view : 183 )
    ประกาศ การเปิดเผยราคากลางโครงการปรับปรุงอาคารห้องประชุม
14/ก.ค./2563 : ข่าวประชาสัมพันธ์
ประกาศ รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือน มิถุนายน 2563 ( view : 195 )
    ประกาศ รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือน มิถุนายน 2563
14/ก.ค./2563 : ข่าวประชาสัมพันธ์
ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับการคัดเลือกและสาระสำคัญของสัญญาหรือข้อตกลงเป็รหนังสือ ประจำไตรมาสที่ 3 (เดือนเมษายน - มิถุนายน 2563) ( view : 180 )
    ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับการคัดเลือกและสาระสำคัญของสัญญาหรือข้อตกลงเป็รหนังสือ ประจำไตรมาสที่ 3 (เดือนเมษายน - มิถุนายน 2563)
30/มิ.ย./2563 : ข่าวประชาสัมพันธ์
ประกาศ รายงานผลการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี 2562 ( view : 217 )
    ประกาศ รายงานผลการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี 2562
30/มิ.ย./2563 : ข่าวประชาสัมพันธ์
ประกาศ รายงานการกำกับติดตามการใช้จ่ายงบประมาณ ประจำปี รอบ 6 เดือน ประจำเดือน ตุลาคม 2562- มิถุนายน 2563 ( view : 189 )
    ประกาศ รายงานการกำกับติดตามการใช้จ่ายงบประมาณ ประจำปี รอบ 6 เดือน ประจำเดือน ตุลาคม 2562- มิถุนายน 2563

กำลังแสดงหน้าที่ 1/11 ->
<< 1 2 3 4 5 6 7 8 9 >>