คุณคิดว่าการปฏิบัติงานของ อบต.อยู่ในระดับใด
ดีมาก
ดี
พอใช้
ปรับปรุง
 
 
 
 
 
 
ข่าวจัดซื้อ-จัดจ้าง
     
ข่าวจัดซื้อ-จัดจ้าง ประกาศเปิดเผยราคากลางโครงการปรับปรุงคลองส่งนํ้า หมู่ที่ 6
   
 
   

 ประกาศเปิดเผยราคากลางโครงการปรับปรุงคลองส่งนํ้า หมู่ที่  6

 
 
     
  ดาวน์โหลดเอกสารเพิ่มเติมได้ที่นี่
 
     
 
ประกาศเมื่อ 07 เมษายน 2565