คุณคิดว่าการปฏิบัติงานของ อบต.อยู่ในระดับใด
ดีมาก
ดี
พอใช้
ปรับปรุง
 
 
 
 
 
 
ข่าวจัดซื้อ-จัดจ้าง
     
ข่าวจัดซื้อ-จัดจ้าง ประกาศ ผู้ชนะเสนอราคาจัดซื้อวัสดุสำนักงานเพื่อใช้ในส่วนราชการส่วนกองคลัง
   
 
   

 ประกาศ ผู้ชนะเสนอราคาจัดซื้อวัสดุสำนักงานเพื่อใช้ในส่วนราชการส่วนกองคลัง

 
 
     
  ดาวน์โหลดเอกสารเพิ่มเติมได้ที่นี่
 
     
 
ประกาศเมื่อ 18 กุมภาพันธ์ 2565