กิจกรรมเด่น
กิจกรรม : โครงการบูรณาการจัดหน่วยบริการเคลื่อนที่เพื่อบริการประชาชน

รายละเอียด :
    

โครงการบูรณาการจัดหน่วยบริการเคลื่อนที่เพื่อบริการประชาชน

องค์การบริหารส่วนตำบลม่วงเตี้ย ร่วมกับ หน่วยงานราชการในพื้นที่